Công Trình : Nhà máy Bia Heineken Quận 12 Hạng mục : Cửa thép chống cháy, Cửa kính vách kính chống cháy

Công Trình : Nhà máy Bia Heineken Quận 12 Hạng mục : Cửa thép chống cháy, Cửa kính vách kính chống cháy

Ngày đăng: 31/10/2023 09:47 AM