Công trình : Nhật Đỉnh Tower. Hạng mục : Cung cấp lắp đặt cửa thép chống cháy , cửa kính vách kính chống cháy

Công trình : Nhật Đỉnh Tower. Hạng mục : Cung cấp lắp đặt cửa thép chống cháy , cửa kính vách kính chống cháy

Ngày đăng: 23/10/2023 03:22 PM